Een bedrijf leiden, afdelingshoofd zijn of de schakel tussen gelijken

 

Bij diverse taken binnen een organisatie is het juiste  vingertoppengevoel bij leidinggevenden  een cruciale succesfactor.

Individuele coaching van leidinggevenden, maar ook analyse van teams.  Wat leeft er onder de medewerkers? Hoe werken mensen samen? Wie zijn de natuurlijke leiders in een groep? Wie hebben moeite om geaccepteerd te worden door collega's. 

Delahaij mental coaching heeft voor dit soort vraagstukken instrumenten ontwikkeld, welke van oorsprong werden gebruikt om netwerken van organisaties te analyseren en bedrijfsstrategieen te ontwikkelen (M. Fennema).

Door gebruik te maken van ervaring binnen de klinische psychotherapie en individuen binnen therapiegroepen verder te helpen, is als het ware in een laboratoriumsituatie het interorganisationele model doorontwikkeld voor groepen samenwerkende mensen. Deze nieuwe werkwijze leidt in de dagelijkse ruwe praktijk tot verhelderende inzichten en significante verbeteringen.