Mental coaching is een geschikt instrument om mensen verder te helpen die gemotiveerd zijn  om aan zichzelf te werken.

In het ene geval kan iemand met enkele sessies klaar zijn, in een ander geval heeft de persoon er baat bij langdurig een maal per maand, een maal per kwartaal of anders te overleggen met de mental coach.

Diverse situaties kunnen een hulpvraag opleveren.

Een onderzoeker die twijfelt aan de opzet van het onderzoek en hier steeds onzekerder in wordt. De diverse twijfels worden geanalyseerd, in breder perspectief geplaatst en de onderzoeker ontwikkelt een helicopterview waarmee hij zijn twijfels kan beoordelen en al dan niet besluit op de juiste weg te zijn.

Een zorgvrager bij de GGZ die steeds opnieuw angsten beleeft, maar het gevoel heeft niet verder geholpen te worden door hulpverleners. Mental coaching kan helpen de gedachten te ordenen en grip krijgen op de oorzaken van de terugkerende angst